Recyklace za horka na místě

Na technologii recyklace za horka na místě je nutno nahlížet jako na způsob, který zabraňuje vzniku odpadů. Je schopna kvalitně, rychle, levně, a navíc ekologicky zajistit dosažení požadovaných parametrů pro příslušné konstrukční vrstvy vozovek pozemních komunikací. Nejčastěji jsou používány varianty technologie REMIX a REMIX PLUS. V případě technologie REMIX je povrch asfaltové vrstvy nahřátý na pracovní teplotu sestavou předehřívačů a následně je strojem remixer vrstva rozebrána, promísena s potřebnými komponenty (kamenivo, asfalt) a pomocí pokládací lišty uložena. Následuje hutnění sestavou válců. Technologie REMIX PLUS navíc umožňuje současné překrytí recyklované vrstvy vtlačovanou vrstvou vhodné nové asfaltové směsi. Toho je dosaženo v jednom pracovním kroku. Vzniklé pevně spojené souvrství je následně zhutněno.