Úprava zemin

Technologie úprav zemin – zlepšování vlastností zemin hydraulickými pojivy a stabilizace zemin jsou způsoby, jak sanovat nedostatečné parametry zemin při zemních pracích. Správným návrhem hydraulického pojiva a jeho množství s ohledem na vlhkost zeminy, lze zabránit značným nákladům spojeným s výměnou nevhodné, nebo podmínečně vhodné zeminy na skládku a nákupu nových materiálů. Nejčastěji používanými hydraulickými pojivy jsou vápno, směsná hydraulická pojiva a cement. Ta jsou pomocí dávkovače nadávkována přímo na upravovanou zemní pláň a pomocí zemní frézy zapravena do požadované hloubky. Následně musí být provedeno urovnání vrstvy pomocí dozeru, nebo grejdru a provedeno zhutnění těžkým tahačovým válcem.