Segmentace betonových ploch

Při opravách či výměnách cementobetonových krytů vozovek pozemních komunikací a jiných dopravních ploch je vhodné využít stroje pro jejich segmentaci. Stroj BTZ 7000 je speciálním bouracím kladivem, kterým je možné v cementobetonové vrstvě vytvořit trhliny pro možnost jeho rozebrání další technikou. Změnou potenciální energie segmentační desky na energii kinetickou dochází k dynamickému namáhání vrstvy a k jejímu následnému poškození – vzniku trhlin.